Disclaimer

Disclaimer
De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van gekopieerd en/of aan veranderd worden zonder toestemming vooraf van Arrangementen Hotel The Kings Head Inn. Toestemming kan worden verleend aan niet-commerciële doeleinden met volledige bronvermelding. Arrangementen Hotel The Kings Head Inn zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Arrangementen Hotel The Kings Head Inn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.thekingsheadinn.com of www.thekingsheadinn.be of het afgaan van informatie die op de site wordt verstrekt. Alle gegevens die u stuurt naar www.thekingsheadinn.com of www.thekingsheadinn.be juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Links
Bepaalde links in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Arrangementen Hotel The Kings Head Inn geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Arrangementen Hotel The Kings Head Inn de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Verwerking persoonsgegevens
Alle wettelijke bepalingen inzake uw persoonlijke gegevens worden volledig gerespecteerd volgens de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.